כתובת:
המשרד הראשי:
  הרכבים 3, קומה ג', תלפיות, ירושלים
למכתבים:
ת.ד. 53209, ירושלים 9153101

דוא"ל:
עמותה: soteria.isr@gmail.com
מ
שרדים: soteria.ilana@gmail.com

מתעניינים ? מועמדים חדשים?
לדירת נשים:  רות  058-6919810
        info.soteria2@gmail.com
לדירת גברים: יוסי  058-6919809
        info.soteria1@gmail.com