כתובת:
המשרד הראשי:
  הרכבים 3, קומה ג', תלפיות, ירושלים
למכתבים:
ת.ד. 53209, ירושלים 9153101
טלפון משרד ראשי: 02-5615151

דוא"ל:
info@soteria.org.il

מתעניינים ? מועמדים חדשים?
info@soteria.org.il
ירושלים – דירת נשים:  רות  058-6919810
ירושלים – דירת גברים: יוסי  058-6919809
כפר יונה: טל  058-4433377